Stabiel productieproces

Wij werken middels SPC (Statistische Proces Controle), hierdoor is ons productieproces van begin tot eind volledig meet- en controleerbaar. Onze meetkamer kan statistisch voorspellen hoeveel fouten gemaakt gaan worden en wanneer. Door daar op te anticiperen ontstaat een uiterst stabiele productie met een continue kwaliteit.

Wat is SPC?

SPC betreft een Engels begrip welke vertaald naar het Nederlands Statistische Proces Controle inhoudt. Het is een feedback systeem; op basis van meetgegevens uit het proces kan berekent worden hoe het proces loopt en/of zal verlopen. Op basis van deze performance zijn wij in staat tijdig een proces bij te sturen.

Hierbij is het van belang de richtwaarde (nominale waarde) en de tolerantiegrenzen te kennen. Door de gemeten data via meerdere formules te lezen volgt er een SPC index. Deze index geeft de spreiding in het proces, maar ook de ligging van het proces t.o.v. de tolerantie grenzen aan.

Statische Proces Controle is normaliter van toepassing op belangrijke maten welke een “safety or a fit and function” doel hebben. Voor meer informatie klik hier.