Milieuvriendelijk, duurzaamheid en efficiëntie zijn bij Betech de perfecte match!

De missie van de Betech luidt: ‘Middels doorlopende investeringen in innovatieve productietechnieken en kennisniveau wil Betech hét voorbeeld zijn voor Europese productiebedrijven.’

 

Deze strategie richt zich op het totale proces van grondstof tot eindproduct i.p.v. afzonderlijk op productie. Zo goed mogelijk om gaan met grondstoffen, gereedschappen, energie, vloeistoffen, reinigingsmateriaal en overige bronnen stelt Betech in staat internationaal sterk concurrerend te zijn.

 

Betech is ISO 14001:2015 gecertificeerd.

 

ISO 14001 stelt de volgende eisen aan de resultaten van het managementsysteem:

 

  • continue verbetering van de prestaties en het beschermen van het milieu;
  • beheersing van de milieurisico’s als gevolg van de activiteiten van de organisatie;
  • minimaal voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen.

Het gaat daarbij om de mogelijkheden van een organisatie om invloed op het milieu uit te oefenen vanuit een ‘levenscyclus’ perspectief. Dat wil zeggen dat ook de mogelijke milieuaspecten bij leveranciers en bij afnemers binnen het milieumanagementsysteem vallen.

 

Distileren eigen reinigingsvloeistoffen

Geautomatiseerde reinigingsinstallaties scheiden alle vloeistoffen in een compleet gesloten systeem. Hierna worden de vloeistoffen gedistilleerd en hergebruikt.

Energiezuinig
LED-verlichting

De productiehallen zijn uitgerust met energiezuinige LED-verlichting waardoor de lichtopbrengst per gebruikte kWh aanzienlijk stijgt.

Enkel goedgekeurd materiaal

Betech koopt enkel vooraf goedgekeurd materiaal en voldoet 100% aan het conflictmineralen-akkoord. Ieder product kan inclusief 3.1, FDA of voedselveilig materiaalcertificaat geleverd worden.

Filteren vloeistoffen

Alle gebruikte vloeistoffen worden gefilterd om ze daarna opnieuw in het productieproces te benutten. Naast een positief effect op de kostprijs zorgt dit voor minder belasting van het milieu.

Geen chemisch afval

Het reinigingsproces is een compleet gesloten systeem waardoor er geen chemische stoffen afgevoerd worden. Daarnaast wordt alle lucht vanuit de machines direct intern gezuiverd.

Hergebruiken materialen

Een deel van de spanen (afvalmateriaal) wordt omgesmolten tot nieuw staf- en buismateriaal, waarna Betech het wederom bewerkt om eindproducten te creëren. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van 100% gerecyclede materialen in kunststof.

Minder transport volume

Het rest-metaal wordt intern verwerkt in een spanen-verwerkingsinstallatie. Het afvalmateriaal wordt gereinigd en olie en water worden van elkaar gescheiden. Het breken van de spanen resulteert in een volume halvering van het uitgaan afvaltransport.

Scheiden olie en vloeistoffen

Tijdens het productieproces worden meerdere soorten olies en vloeistoffen gebruikt. Betech scheidt deze waarna ze gezuiverd worden om vervolgens zoveel mogelijk her te gebruiken.

Zonne-energie

Betech wekt een deel van haar eigen energie op doordat de productiehallen voorzien zijn van zonnepanelen.