Blockchain in de maakindustrie

Blockchain is een term die regelmatig in het nieuws voorbijkomt. Meerdere instanties doen onderzoek naar blockchain en een groot aantal branches en bedrijven zien toepassingsmogelijkheden. Maar wat is blockchain eigenlijk, hoe zit het concept in elkaar en wat kan het betekenen voor de industriële sector? Dat lees je hier!

Kort en gemakkelijk: wat is blockchain?

Blockchain

Blockchain is een veelbelovend concept wat steeds meer stijgt in populariteit. Blockchain is in principe een openbaar onlinedatabase die het mogelijk maakt overeenkomsten te sluiten waarbij geen tussenpersoon nodig is. Een bekend voorbeeld zijn geldtransacties zonder dat een derde partij als een bank hieraan te pas moet komen. Het is een online netwerk wat niet beheerd wordt door één autoriteit. Iedere gebruiker is een beheerder van het netwerk en heeft een kopie van de database. Zoals de naam al doet vermoeden, bestaat het concept uit een ketting van “blocks”.

Iedere wijziging wordt vastgelegd in een nieuwe ‘block’ die aan de ketting van blocks wordt toegevoegd. Iedere nieuwe toevoeging moet verplicht worden goedgekeurd door het netwerk, wat eenzijdige wijziging voorkomt. Wanneer er geprobeerd wordt te frauderen met gedane transacties, veranderen de nummers. De identificatienummers matchen dan niet meer waardoor de ketting zou verbreken. Een dergelijke wijziging zal nooit door het netwerk goedgekeurd worden, waardoor het ontzettend lastig wordt om fraude te plegen. Dit vergroot de betrouwbaarheid van de transacties.

De voordelen van blockchain

Een groot voordeel van blockchain is dat alle informatie snel wordt verwerkt in real-time. Men kan de geschiedenis wel bekijken en de informatie uit het verleden gebruiken, maar bij een wijziging blijft de geschiedenis altijd bestaan. Iedereen die betrokken is bij die ketting zal kunnen zien wat er veranderd is. Daarnaast is fraude plegen bijna onmogelijk omdat alle wijzigingen meteen worden gezien en afgekeurd wanneer er gesjoemeld wordt met de identificatienummers.

Toepassingen in de maakindustrie

Blockchain heeft veel potentie om toegepast te worden op grote schaal. Op het moment is er met name interesse uit de financiële wereld. Maar blockchain kan in veel industrieën en branches toegepast worden, zoals in de maakindustrie. Denk hierbij aan de gehele toeleveringsketen van ruw material tot de productie van een eindproduct.

Ieder ‘block’ (lees toeleverancier) in de keten heeft realtime toegang dezelfde informatie wat de volgende voordelen op zal leveren:

  1. Nooit meer twijfel over een tekening revisie. Doordat altijd de laatste wijziging altijd zichtbaar is voor iedereen.
  2. Minder productie stress en lagere voorraad kosten. Zodra de levertijd van één van de leveranciers in de keten verlengt of verkort wordt, kan ieder opvolgend bedrijf haar planning, inkoop en levertijd op aanpassen.
  3. Geen onnodige calculaties en offertes meer. Iedereen in de keten maakt de up-to-date prijzen, reallife kenbaar maken aan alle, vooraf afgestemde, belanghebbenden. 
  4. 100% zero-defect leveringen komen steeds dichterbij. Doordat alle communicatiestromen over kwaliteit, orders en productie, zonder tussenkomst van mensen georganiseerd is, wordt de kans op menselijke fouten uit het proces gehaald. 
  5. Kennisdeling wordt de norm. Ieder bedrijf dat aangesloten zit bij een bepaalde block zal steeds meer inzage krijgen in andere productietechnieken, industrieën en processen en zal hier veel van leren. Compleet afschermen van eigen productie en kennis zal uiteindelijk resulteren in vermindering van marktaandeel en logischerwijs afname van omzet.

Om blockchain in de maakindustrie goed te kunnen faciliteren zijn in eerste instantie, twee grote veranderingen nodig :

  • Cultuur c.q. benadering: een andere benadering van het delen van informatie met zowel klanten als leveranciers en in sommige gevallen zelfs concullega’s. Samenwerking is hierbij van het allergrootste belang. Zonder deze omschakeling zal er niet geprofiteerd kunnen worden van de blockchain-voordelen.
  • Digitalisering van productieomgeving: het gehele proces van aanvraag, order en productie en uiteraard uiteindelijke productlevering moet geheel communiceren in één systeem. Ieder afzonderlijk proces moet volledig digitaal functioneren.

Veranderingen in hoog tempo bij Betech Group

De Betech Group is op dit moment nog niet klaar om optimaal samen te kunnen werken in de blockchain, maar werkt enorm hard om alle benodigde veranderingen in hoog tempo door te voeren. Digitalisering is de eerste fase van vele en het is een continu proces dat zo snel mogelijk ingezet moet worden. Momenteel wordt de gehele productieomgeving gereed gemaakt om alle digitalisering te faciliteren.

‘‘It always seems impossible until it’s done.’’