Dutch Industrial Suppliers & Customers Awards!

Betech is door haar klanten genomineerd voor de Dutch Industrial Suppliers & Customers Awards 2016 ( DISCA’16) in de Categorie Best Logistics Supplier. Hiervoor worden toeleveranciers genomineerd zonder eigen R&D in Nederland. Logistics suppliers ontzorgen de klant door ervoor te zorgen dat het gevraagde op tijd, in de juiste hoeveelheid, van de juiste kwaliteit en tegen de on target prijs beschikbaar is.

Bijzondere Award

Onderscheidend aan de DISCA is dat bedrijven geen enkele invloed kunnen uitoefenen op hun nominatie dan door zich gedurende het jaar te gedragen als een voorbeeldige partner. Als een supplier die zich proactief opstelt om voortdurend te werken aan de verbetering van zijn product- en productietechnologie, aan zijn leverbetrouwbaarheid en aan de verlaging van zijn kostprijs en doorlooptijd.

Betech best Dutch Industrial Suppliers en Customers Award 2016

Of als een klant die zijn toeleveranciers de ruimte geeft om hun sterktes tot hun recht te laten komen, die gericht is op een gelijkwaardige langetermijnsamenwerking en die risico’s en opbrengsten open en eerlijk deelt. Dergelijk gedrag resulteert in een plek in de eerste ronde.

Een bijzonder mooie klantwaardering voor Betech omdat wij ons erg richten op flexibiliteit en leverbetrouwbaarheid. Betech zit inmiddels in de volgende ronde en de komende weken vindt er een nadere selectie plaats.