Europese wetgeving contactmaterialen levensmiddelen

Bedrijven moeten beschikken over een kwaliteitsborgingsysteem, een kwaliteitscontrolesysteem en gedocumenteerde procedures voor onder andere inkoop, samenstelling en verwerking van materialen.
Het werken volgens goede fabricagemethoden is van belang voor het garanderen van consistente productie en veilig afgewerkte materiaal of voorwerp.

Traceability

Van elke schakel in de handelsketen moet bekend zijn waar grondstoffen of producten vandaan komen en aan wie vervolgens is geleverd. Bedrijven moeten beschikken over systemen en procedures die deze traceerbaarheid kunnen garanderen. Dit maakt het toezicht, het terugroepen van producten met gebreken en de vaststelling van de aansprakelijkheid makkelijker. Dit is geregeld in de Verordening (EG) Nr. 1935/2004.

EC 1935/2004

Sinds 27 oktober 2004 is de Verordening (EG) Nr. 1935/2004 ingevoerd. Het doel van deze verordening is het verantwoord hanteren van materialen die bestemd zijn om direct of indirect in contact te komen met levensmiddelen. Deze materialen dienen overeenkomstig goede fabricagemethoden te worden vervaardigd, zodat zij bij normaal of te verwachten gebruik geen bestanddelen afgeven aan levensmiddelen in hoeveelheden die:

a. gevaar voor mensen kunnen opleveren;
b. de samenstelling van levensmiddelen onaanvaardbaar wijzigen;
of
c. de organoleptische eigenschappen van de levensmiddelen aantast.

In de EC 1935/2004 zijn 17 groepen van contactmaterialen opgenomen:

 1. Actieve en intelligente materialen en voorwerpen
 2. Kleefstoffen
 3. Keramiek
 4. Kurk
 5. Rubber
 6. Glas
 7. Harsen van ionenwisselaars
 8. Metalen en metaallegeringen
 9. Papier en karton
 10. Kunststoffen
 11. Drukinkt
 12. Geregenereerde cellulose
 13. Siliconen
 14. Textiel
 15. Vernis en deklagen
 16. Was
 17. Hout

Een verklaring van overeenstemming dient altijd beschikbaar te zijn voor het betreffende materiaal, waaruit blijkt dat aan de verplichtingen voldaan is. Op verzoek wordt deze aan de bevoegde autoriteiten verstrekt.

EU 10/2011

De EU 10/2011, specifiek voor kunststoffen, is een erg uitgebreide verordening en geeft exact aan welke stoffen gebruikt mogen worden bij de productie van kunststof.

Voor sommige materialen, zoals kunststoffen en keramiek, is een Declaration of Compliance (DoC), ook wel verklaring van overeenstemming (VvO) genoemd, vereist. Voor kunststoffen is dit onder andere geregeld in Verordening (EG) nr. 10/2011 .

De verklaring van overeenstemming wordt afgegeven en bevat ten minste de volgende gegevens:

 • Naam en adres van de exploitant;
 • Naam en adres van de exploitant die de materialen of voorwerpen produceert of importeert;
 • Identificatie van het product (batchnummer, productienummer) t.b.v. traceability.
 • de identiteit van de materialen of voorwerpen van kunststof, tussenproducten of halffabricaten daarvan of voor de vervaardiging van die materialen of voorwerpen bestemde stoffen;
 • de datum van de verklaring;
 • de bevestiging dat de materialen of voorwerpen van kunststof, tussenproducten of halffabricaten daarvan, of stoffen voldoen aan de desbetreffende voorschriften van deze verordening en van Verordening (EG) nr. 1935/2004 en EU 10/2011;
 • informatie over migraties en specificaties van de gebruikte stoffen;
 • informatie over levensmiddelenadditieven die gebruikt zijn in het materiaal om te voorkomen dat de waarden te hoog zijn;
 • specificaties voor het gebruik van het materiaal of het voorwerp, zoals:
  1. de soorten levensmiddelen waarmee het bedoeld is om in contact te komen;
  2. de duur en de temperatuur van de behandeling en opslag waarbij het met de levensmiddelen in contact komt;
  3. de verhouding tussen de oppervlakte die met levensmiddelen in contact komt en het volume, op grond waarvan is bepaald dat het materiaal of voorwerp aan de voorschriften voldoet.

FDA

Betech Kunststoffen levert half-fabricaten en bewerkte onderdelen die voldoen aan deze 10/2011/EU-normering. Bij deze producten leveren wij u tevens de benodigde documenten, zodat u de juiste informatie kunt overleggen en daarmee aan de eisen voldoet. Tevens kunnen wij FDA-approved kunststoffen leveren.