Miljøvenlig, bæredygtighed og effektivitet er det perfekte match hos Betech!

Betech-gruppens mission lyder: ‘Gennem løbende investeringer i viden, kompetence og innovative produktionsteknikker tilstræber vi at være et godt eksempel på europæiske produktionsvirksomheder i metal- og plastindustrien.’

Denne strategi fokuserer på hele processen fra råmateriale til færdige emner i stedet for udelukkende på produktion. Årsagen til dette fokus er optimeret effektivitet og bæredygtighed. Brug af materialer, værktøjer, energi, væsker, rengøringsmaterialer og andre ressourcer på den bedst mulige måde, gør det muligt for Betech at være internationalt konkurrencedygtig.

 

Betech er ISO 14001: 2015 certificeret.

ISO 14001 2015 certificate Betech Group

ISO 14001 opstiller følgende krav til resultaterne af ledelsessystemet:

  • kontinuerlig forbedring af ydeevne og miljøbeskyttelse
  • styring af miljørisici som følge af organisationens aktiviteter
  • opfylde de gældende juridiske krav

Dette vedrører en organisations muligheder for at udøve indflydelse på miljøet fra et ”livscyklus” perspektiv. Dette betyder, at de mulige miljøaspekter hos leverandører og kunder også inkorporeres inden for miljøledelsessystemet.

Destillation egne rensevæsker

Automatiserede rengøringsinstallationer adskiller alle væsker i et fuldstændigt lukket system. Herefter destilleres væskerne og genbruges 100 %.

Energieffektiv LED-belysning

Produktionshallerne er udstyret med energieffektiv LED-belysning, som øger lysudbyttet markant pr. kWh.

Kun forhåndsgodkendt materiale

Betech anvender kun forhåndsgodkendt materiale og overholder 100% konfliktmineralaftalen. Et 3.1 materialecertifikat kan leveres med hver leverance.

Filtrering af væsker

Alle påførte væsker filtreres, hvorefter de bruges igen i produktionsprocessen. Udover en positiv effekt på kostprisen giver denne filtrering en lavere miljøbelastning.

Intet kemisk affald

Vores rengøringsproces er et fuldstændigt lukket system, hvilket betyder, at ingen kemikalier skal bortskaffes. Desuden renses al luft fra maskinerne indvendigt.

Genbrug af materialer

Vores spåner (affald) omsmeltes delvist til nyt stang- og rørmateriale, hvorefter Betech bearbejder det igen til at producere slutprodukter.

Reduktion af transportvolumen

Alt restmetal behandles internt i et spånbehandlingsanlæg. Affaldsmaterialet renses og olie og vand separeres. Knusning af spåner resulterer i en 50% reduktion af affaldstransport.

Adskillelse af olie og væsker

Der bruges flere slags olier og væsker i produktionsprocessen. Betech adskiller disse, hvorefter de renses for at genbruge så meget som muligt.

Solenergi

Betech genererer mindst 25 % af sin egen energi med solpaneler på produktionshallerne.

Lloyds ISO 9001 2008
ISO 14001 2015 Betech
TUV NEN EN 1090
Koninklijke Metaalunie
Brainport Industries
High Tech Platform Mikrocentrum
Betech member - FMI Verband der Deutschen Drehteil-Industrie