ISO 14001:2015

Het belang van circulaire productie gecombineerd met stabiele kwaliteit is ingebed in de gehele Betech-organisatie. Het is een internationaal geldende norm ten aanzien van milieuvriendelijke product. Voor meer concrete informatie over Betech’s circulaire productie leest u hier verder.

Circulaire productie

ISO 14001 stelt de volgende eisen aan de resultaten van het managementsysteem:

  • continue verbetering van de prestaties en het beschermen van het milieu
  • beheersing van de milieurisico’s als gevolg van de activiteiten van de organisatie
  • voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen

Het gaat daarbij om de mogelijkheden van een organisatie om invloed op het milieu uit te oefenen vanuit een ‘levenscyclus’ perspectief. Dat wil zeggen dat ook de mogelijke milieuaspecten bij leveranciers en bij afnemers binnen het milieumanagementsysteem vallen.