Nearshoring is een term die tegenwoordig steeds vaker voorbij komt. Dit heeft alles te maken met de stijgende populariteit van nearshoring. Meer en meer organisaties besluiten om deze werkwijze te hanteren binnen hun strategische inkoop. Maar wat houdt nearshoring nu eigenlijk in? En wat zijn dan de voornaamste voordelen die bij nearshoring komen kijken? Zoals iedereen inmiddels weet zitten we in een moeilijke markt waar personeel bijna niet meer te vinden is of waar materialen lange levertijden kennen en waar prijzen erg fluctueren. 

Wat is nearshoring? 

Onder nearshoring verstaan we het uitbesteden van specifieke werkzaamheden aan een andere, nabijgelegen organisatie. Een belangrijke observatie hierbij is dat het dan gaat om een organisatie uit een ander land. Dit betreft dan een land dat relatief dicht bij het land ligt waarin de organisatie zelf opereert. Bij nearshoring gaat het dus om het verplaatsen van werk naar een land dat dichter bij het eigen land ligt. In dat opzicht is er sprake van een belangrijk verschil met de term ‘offshoring’.

Nearshoring en offshoring; wat is het verschil? 

Het grote verschil met offshoring is dan dat offshoring het verplaatsen van werk naar ieder ander potentieel land is. Het betreffende land hoeft dan dus niet ‘in de buurt’ te liggen. In veel gevallen kiest een organisatie binnen Europa bij offshoring vaak voor het uitbesteden van werk in bijvoorbeeld Azië.

Veel Europese organisaties kiezen er de laatste jaren in toenemende mate voor om in West-Europa te produceren en uit te besteden. De hoge transportkosten, politieke onrust, de gewaarwording na het Suezkanaal-incident, de Chip-crisis hebben er onder andere voor gezorgd dat bedrijven hun strategisch inkoop beter onder de loep hebben genomen en kiezen voor Made In Europe i.p.v. Made In China. Bij Betech roepen we zelfs trots ‘Made In Holland’. Onlangs was ook te lezen op Warehousetotaal dat nearshoring in Europa groeit met dubbele cijfers en robotisering hier een belangrijk onderdeel van is. 

Waarom kiezen voor een land relatief dichtbij? Nearshoring

Het is niet zomaar dat veel organisaties besluiten om voor nearshoring te kiezen. De voordelen zijn simpelweg vrij groot. Laten we de belangrijkste voordelen van nearshoring even op een rijtje zetten:

Lagere of gelijke productiekosten

Één van de grootste voordelen van nearshoring is dat dit vaak hand in hand gaat met lagere totale kosten van inkoop. Wanneer er in het land van oorsprong relatief lage lonen en/of makkelijkere arbeidsomstandigheden zijn, kunnen in sommige gevallen de initiële productiekosten lager zijn, maar de kosten omtrent transport, kwaliteitsmanagement, voorfinanciering, leverbetrouwbaarheid en ordermanagement zorgen ervoor dat de totale productiekosten hoger uitkomen. Het is dan een aanrader om het werk uit te besteden in een nabijgelegen land, zodat productkwaliteit, flexibiliteit, levertijden sterk verbeteren en hiermee de ‘total costs of ownership’ (TCO) omlaag gaan.

Toegang tot specifieke expertise

Tegelijkertijd heb je dankzij nearshoring toegang tot uiterst specifieke expertise. Het is namelijk niet zo dat er in ieder land evenveel kennis is over de relevante onderwerpen. In Europese landen houdt men zich al langer bezig met het ontwikkelen van productieprocessen en het uitbreiden van relevante kennis. Het kennis- en kwaliteitsniveau is aanzienlijk hoger. Hierdoor heb je als organisatie nog een extra reden om als het ware voor een ‘shortcut’ te kiezen. Waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan?

Minimale tijdsverschillen

Een voordeel van nearshoring ten opzichte van offshoring is daarnaast dat er vaak slechts sprake is van minimale tijdsverschillen. Dit maakt het een stuk handiger om operationele zaken in goede banen te leiden. Een tijdverschil van bijvoorbeeld 10 uur levert in veel gevallen vertraging en onnodige problemen op. Bij nearshoring zit je qua werkuren een stuk meer op één lijn, wat talloze bedrijfsprocessen op lange termijn efficiënter laat verlopen.

Optimale communicatiemogelijkheden

Het is belangrijk dat er zeer goede communicatiemogelijkheden zijn met organisaties in andere landen. Het helpt dan absoluut wanneer je voor een nabijgelegen land kiest. Bovendien verschillen culturen over het algemeen slechts minimaal van elkaar. Ook dit helpt om elkaar daadwerkelijk beter te begrijpen. De communicatie verloopt bij nearshoring nagenoeg altijd optimaal.

Bedrijfsgroei realiseren

Tot slot is nearshoring een ondergewaardeerde manier om bedrijfsgroei te realiseren. Zeker wanneer de eerste twee voordelen hierbij van toepassing zijn. Wanneer de kosten dalen en de expertise tegelijkertijd groeit, zorgt dit voor betere producten, toegang tot een grotere afzetmarkt en een verbeterde concurrentiepositie. Ook het opschalen van productie is in geval van nearshoring beter te realiseren.

Door bovenstaande punten is het niet moeilijk om in te zien dat nearshoring veel te bieden heeft. Niet ieder proces is efficiënter in te richten in West-Europa, maar het gros zeker. Door de enorm hoge mate van automatisering (24/7) bij Betech Group is het mogelijk bij de productie van grote series precisie metaal draaiwerk in de meeste gevallen goedkoper uit kunnen vallen dan het uitbesteden in lagelonenlanden (offshoring), waarbij de productie dus geheel in Nederland plaatsvindt met Europese middelen, materialen en kwaliteit.