Een certificaat  van Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA) garandeert dat wij kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan. Met de Golden Award wordt benadrukt dat er 10 jaar lang zonder problemen aan deze eisen is voldaan.

Kwaliteitsmanagement

De ISO 9001 werd ontwikkeld rond een kern van principes voor kwaliteitsmanagement. Deze principes vormen een solide basis, die door het management van bedrijven wordt herkend als een sleutel voor succes. De norm is toepasbaar in alle organisaties. De nadruk bij dit managementsysteem ligt op procesmanagement, monitoren, continue verbetering, realisatie van doelstellingen en een actieve rol van het management. Kort gezegd: nadruk op het managen van resultaat.

Wat betekent ISO 9001

  • Het toepassen van ISO 9001 draagt bij tot een transparante bedrijfsvoering. Invoering en certificering leiden tot ‘best practice’ op gebied van proces- en kwaliteitsmanagement.
  • De basis van de ISO 9001-standaard is de bekende ‘plan-do-check-act’ cyclus, die ook wordt gebruikt in andere management normen. Deze zijn hierdoor goed in andere systemen te integreren. Continu verbeteren staat centraal.
  • Een ISO 9001- managementsysteem is de basis voor andere aspecten die moeten worden gemanaged; Milieu, Arbo en IT beveiliging bouwen voort op het ISO 9001- managementsysteem van het bedrijf.