Verspaning in de toekomst: data gestuurd produceren

Wat gaat er in de toekomst veranderen in de maakindustrie? 

Welvaartsgroei

Als we eerst eens naar wat demografische feiten kijken zien we dat er op de aarde in 2010 6,9 miljard mensen leefden met een gemiddelde leeftijd van 29,1 jaar. Naar verwachting zal de totale wereldbevolking in 2050 toegenomen zijn naar 9,2 miljard mensen, een hoeveelheidsgroei van 33%. De gemiddelde leeftijd zal in dezelfde periode stijgen naar 38 jaar oud.

Mensen zullen een hogere kwaliteit van leven verlangen en dus er komt steeds meer behoefte aan producten die het welzijn monitoren en ondersteunen. Denk hierbij aan een toename in slimme apparatuur die continu onze gezondheid in de gaten houdt, maar ook protheses, gewrichtsverbeteringen, vervanging van organen, robotisering in en op ons lichaam, etc. De wereldbevolking is niet het enige dat zal groeien, ook het aantal mensen die in welvaart leven zal exponentieel toenemen. Hierdoor zal mede de vraag naar algehele mobiliteit toenemen. Op dit moment resulteert de vraag naar mobiliteit echter in een belasting van het milieu op onze aarde; een onderwerp dat al jaren bovenaan de agenda staat.

Vroeger, toen de lucht nog schoon was…

Heel weinig mensen weten het, maar rond het jaar 1900 reden er al veel elektrische auto’s. In de VS waren reeds 34.000 volledig elektrische auto’s geregistreerd en 50% van alle auto’s in New York was elektrisch. Omdat deze auto’s niet stoer genoeg waren, werden er zelfs overbodige radiateurs op gebouwd om ze op ‘echte’ auto’s met een verbrandingsmotor te laten lijken. Door de komst van massaproductie van brandstofmotoren i.c.m. de sterke lobby van de olie-industrie heeft het bijna een eeuw geduurd voordat elektrisch rijden weer aanzienlijke aandacht kreeg. Dat elektrisch rijden onze toekomstige mobiliteit zal worden is nog niet iedereen van overtuigd.

  • De productie van accu’s moeten beter worden.
  • Het opladen moet sneller en efficiënter.
  • De combinatie van een waterstofbron en elektrische aandrijflijn moet serieproductie gereed worden.
  • De infrastructuur moet aangepast worden.
  • Het gedachtegoed van auto’s moet veranderen.

Er zijn nog voldoende uitdagingen, maar zeker is dat het milieu minder belast zal moeten worden en de techniek die dit realiseert zal overwinnen.

Verandering maakindustrie

Voor toeleveranciers van de automotive industrie zal binnen afzienbare tijd veel veranderen. In een elektrische auto zitten veel minder onderdelen dan in een auto met een verbrandingsmotor. Denk alleen al aan het ontbreken van de brandstofmotor, de startmotor en de versnellingsbak met alle bewegende delen die hierdoor overbodig zullen zijn.

Alternatieve productieprocessen

Verwacht wordt dat er meer onderdelen gevraagd zullen worden door de medische- en robot industrie op het gebied van levensduurverlenging en toevoegingen aan het menselijk lichaam. Deze onderdelen zullen gemiddeld een kleine diameter hebben, wat een behoorlijke impact op verspanende bedrijven zal hebben.

Alternatieve productieprocessen zoals 3D-printen worden verder ontwikkeld en zullen in de toekomst een klein deel van de producten gaan leveren voor diverse industrieën. Echter seriematige productie in hoge oplagen metalen producten zal hier niet veel hinder van ondervinden. Ook het spuitgieten van zowel kunststof als metalen producten zal zich verder ontwikkelen.

Programmeren VS Big Data

Digitalisering zal ook in de verspaning een hele belangrijke rol spelen; het programmeren van machines en robots is al gebruiksvriendelijker geworden, maar dit zal nog eenvoudiger worden door de toepassing van Big Data. CNC-machines zullen herkennen dat bepaalde bewerkingen en/of situaties eerder zijn voorgekomen en uiteindelijk zal programmeren zoals wij het kennen bijna geheel overbodig worden.

Ook de maatvoering van producten zal direct tijdens productie 100% gecontroleerd worden waardoor continu ‘zero defects’ geproduceerd wordt. Dit alles zal in een sneltreinvaart gebeuren zodra onze machines en systemen aan elkaar gekoppeld worden en er effectief gebruik gemaakt kan worden van alle data die we verzamelen. Industrie 4.0 is met andere woorden “data driven manufacturing”.

“Ervaar de toekomst niet als tegenwind, want dan ga je de verkeerde richting op.”

Betech - data driven manufacturing