Digitalisering in de maakindustrie

Digitalisering, de overgang van informatie in papieren vorm naar een digitale vorm, is overal merkbaar. Ook in de maakindustrie heeft digitalisering (wat ook wel ‘de digitale fabriek’ wordt genoemd) voeten in de aarde. Binnen deze industrie heeft digitalisering vooral betrekking op productie simulaties, de koppeling tussen ontwerp en productie of het digitaal optimaliseren van productieprocessen. Door nieuwe technologieën gaan deze processen van ontwerpen, produceren en distribueren steeds slimmer, sneller en duurzamer. Inzet van slimme software, robots en sensoring maakt dit onder andere mogelijk.

Voorspellend werken

DigitizationDat de werkvloer verandert is geen verrassing. Waar de kennis en ervaring vroeger vooral bij mensen lag gaat dat nu steeds meer data gestuurd. Dit houdt zéér zeker niet in dat deze menselijke kennis in waarde verminderd, maar de digitalisering veranderd de benodigde kennis en het versneld het proces vooral. Het vakmanschap wordt dus niet minder, maar het vakmanschap veranderd. Daarnaast zorgt opslag en analyse van Big (productie) Data voor optimalisatie van productie, objectieve voorspelling van toekomstige producties en een sterke vermindering van de (menselijke) foutmarge.

Door zoveel mogelijk data op te slaan kunnen nieuwe voorspellingen gemaakt worden. Men weet dan wat de uitkomst zal zijn bij een bepaalde input. Voor de klant betekent dit dat er direct een verwachte uitkomst beschikbaar is, lees productprijs, levertijd en kwaliteitsbeheer. Een volgende stap zal zijn realtime inzage in de productiestappen en bijbehorende levertijden. De klant kan zijn/haar product van ruw materiaal tot eindaflevering volgen; volledige tracibility.

Mensonafhankelijker

De digitalisering zorgt ervoor dat we minder afhankelijk worden van mensen(kennis). Dit maakt de calculatie 100% objectief en nog meer waarheidsgetrouw, met dus een sterke vermindering van de kans op afwijkingen.

Daarnaast betekent dit dat het verlies aan informatie en kennis ook wordt teruggebracht naar 0. Doordat iedereen met dezelfde data in eenzelfde systeem werkt worden er tevens minder fouten gemaakt. De informatie is universeel, wat inhoudt dat een operationeel medewerker toegang heeft tot dezelfde data als een collega van orderadministratie of de kwaliteitsafdeling. Het doorvoeren van wijzigingen gaat tevens efficiënter: wanneer er iets gewijzigd wordt in de data is dit meteen zichtbaar voor iedereen, waardoor er direct op wordt geanticipeerd.

Snelheid

Minder papier betekent meer snelheid. Alle werkzaamheden en data gaat digitaal en kan meteen worden verwerkt. De extra tijd gaat op de moment, bij veel bedrijven, vooral zitten in het papierwerk: alles moet gecontroleerd, eventueel ondertekend en verwerkt worden. Daarnaast kan dit in de praktijk nog wel eens, letterlijk, blijven liggen.

In combinatie met het feit dat de maakindustrie mens onafhankelijker wordt door de digitalisering zorgt dit er ook voor dat er sneller gecommuniceerd kan worden. Doordat je niet afhankelijk bent van mensen kan er sneller worden gerekend, gewerkt en kan er sneller een prijs worden vastgesteld. Dit houdt uiteindelijk in dat er eerder meer omzet kan worden gegenereerd. Een leverancier of opdrachtgever krijgt direct antwoord, kan bestellen en heeft daarnaast inzage in het productieproces. Hij weet wanneer zijn product wordt opgeleverd en kan daarop anticiperen.

Transparantie

Door digitalisering is de transparantie van de maakindustrie vele malen groter. Er valt binnen één klik terug te vinden van welke exact grondstof een product is gemaakt, wat de herkomst is en of er in de gehele toeleverketen volgens de benodigde Code of Conducts gewerkt wordt. Het waarborgt een bepaalde manier van werken, algehele kwaliteit en veiligheid.

”Door als maakindustrie deze stap te maken komen we weer een stap dichter bij een optimaal inzichtelijk productie proces waar continue zero defects realiteit is.”