Toename van uitbesteden in eigen land

Door de ontwikkelingen omtrent COVID-19, neemt de bewustwording van leveranciersafhankelijkheid en de invloed hiervan op de toeleverketen toe, resultaat: meer nearshoring dan ooit!

De grootste afweging voor uitbesteding in lagelonenlanden is de kostprijs per product. Veelal wordt gedacht dat productie in bijv. Azië per definitie goedkoper is dan in Nederland. Productiebedrijven in West-Europa met een hoge automatiseringsgraad bewijzen echter het tegendeel.

 

Positieve effecten Corona

De wereldwijde effecten van Corona zijn zonder twijfel verschrikkelijk, daarentegen zorgt het ook voor meer bewustwording in de toeleverketen wat goed nieuws is voor de Nederlandse en overall, de West-Europese maakindustrie.

Eén van de effecten van Corona is dat producten en grondstoffen vanuit andere werelddelen simpelweg niet of slecht leverbaar zijn. Hierdoor komen bedrijven stil te liggen, denk bijv. aan het sluiten van complete automotive fabrieken slechts enkele weken nadat China in lockdown ging. Op korte termijn is dit zonder twijfel negatief, maar doordat bedrijven leveranciers proberen te vinden die dichterbij huis produceren, ontstaat de bewustwording en krijgt men kennis van het feit dat een product voor een gelijk prijsniveau ook gewoon in West-Europa en zelfs Nederland geproduceerd kan worden. Voor de Nederlandse maakindustrie en economie liggen hier enorm veel kansen.

Nearshoring

Ook Betech krijgt in deze bijzondere periode de kans om te bewijzen dat producten tegen gelijke kosten dichtbij huis gemaakt kunnen worden. Veel internationaal opererende bedrijven realiseren zich dat ze met een lager risicoprofiel (leverbetrouwbaarheid) en tegen vergelijkbare kosten een kwalitatief gelijk of beter product kunnen kopen.

Door de zéér hoge mate van automatisering en dus lage toegevoegde waarde qua arbeidskosten, is Betech in staat een sterke concurrent van lagelonenlanden in bijv. Azië te zijn.

Directe bijdrage in de strijd tegen Corona

Met enige trots produceert Betech sinds enkele weken op 2 van de 3 productielocaties componenten voor beademingsapparatuur. Een erg mooi voorbeeld van Made In Holland en bijpassende leverbetrouwbaarheid. Daarnaast produceert Betech Kunststoffen volop kunststof afschermingen voor o.a. kantoorpanden, winkels, horeca en bedrijfsauto’s om verspreiding van COVID-19 te bestrijden. Klik hier voor meer informatie.