Wim van de Beld (CEO Betech Group) schrijft iedere twee maanden een korte blog over onderwerpen waar de gehele maakindustrie mee te maken heeft of op korte termijn mee te maken krijgt. Er wordt geschreven vanuit het perspectief van een productiebedrijf dat voorop wil blijven lopen qua kennisniveau en innovatieve productietechnieken. MADE IN HOLLAND is een thema dat doorlopend centraal zal staan.

Wat betekent Industrie 4.0 in de praktijk?

Iedereen spreekt over Industrie 4.0, Smart Industry, Internet of Things, maar wat betekent het nu echt voor ons? Wat betekent het qua informatie delen met klanten?

Ik neem als voorbeeld een productiebedrijf. Ten eerste moet je toegevoegde waarde hebben in de keten. Met andere woorden je moet ergens specialist in zijn. Je moet die kennis delen met de klant en de klant op zijn beurt met jou. Het is dus 100% geven, maar ook 100% nemen. Eenzijdig zal het nooit werken.

Durven kennis te delen

Je moet als bedrijf je kennis en ervaring delen met OEM-klanten die eigen producten ontwikkelen. Aan de andere kant moet de klant alles vertellen over het te ontwikkelen product. Denk hierbij aan de toepassing, het assemblage proces, maar ook de targets die zijn opgelegd qua prijs, kwaliteit en aantallen die verwacht worden. Klant en toeleverancier moeten over een bepaalde grens komen om dit vooral te durven. Als deze informatie allemaal open is kan er sneller ontwikkeld worden, met een hogere kwaliteit en zelfs een lagere prijs.

Nearshoring

Hiervoor is het ook belangrijk dat je bij elkaar in de buurt zit. Nearshoring zal een belangrijke rol gaan spelen. Als gevolg van dit hele proces zal robotisering een vlucht nemen om op deze manier de kwaliteit te verhogen, maar ook de arbeid toegevoegde waarde te drukken. Industrie 4.0 toepassen met bedrijven die duizenden kilometers uit elkaar liggen zal niet eenvoudig zijn. Daar liggen zeer veel kansen.

Realtime inzage

Feit blijft wel dat je als bedrijf voldoende kennis moet kunnen inbrengen die functioneel is voor de klant. Voor- en tijdens het productieproces moet inzichtelijk zijn wat er met de producten gebeurt. De klant moet live inzage hebben in relevante informatie. Concrete voorbeelden hiervan zijn:

  • Welk specifiek materiaal wordt er gebruikt en wat is de bron hiervan?
  • Wat is de maatvoering van de producten die geproduceerd worden?
  • Hoe stabiel wordt er geproduceerd en wat is de uitval?
  • Wat is de realtime levertijd van een productie?

Op deze manier hoeft de klant niet meer te vragen wanneer hij zijn producten krijgt, de leverancier niet wanneer hij materiaal of gereedschappen aan moet leveren, het is namelijk allemaal direct inzichtelijk. Wij als Betech Group zijn hard bezig dit allemaal te realiseren.

Kansen maakindustrie

Er is nog heel veel te doen, maar het gaat gebeuren! Bedrijven die van alles doen, maar nergens in uitblinken, gaan het naar mijn mening heel moeilijk krijgen. Indien de gehele toeleveringsketen investeert in een tijdige

implementatie zal MADE IN HOLLAND sterk competitief zijn en blijven t.o.v. lagelonenlanden. Er liggen enorme kansen voor de maakindustrie, maar je moet er wel wat voor doen en niet bang zijn om kennis te delen.