Smart Industry in de praktijk

Tijdens het Smart Industry Jaarevent 2020 – Regio Noord is Betech benoemd als koploper op het gebied van intelligente productie. Betech heeft de afgelopen jaren sterk geïnvesteerd in verregaande automatisering en vooral digitalisering van haar productieomgeving. Betech heeft financiële steun ontvangen van SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland) en EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) waarover hieronder mee te lezen is.

Alle Noordelijke organisaties (werkgevers, onderwijs, Fieldlabs en provincies) hebben hun handen ineen geslagen om via de Smart Industry Hub de maakindustrie te inspireren en te ondersteunen.

Kracht van innovatie

Eén van de laatste ontwikkelingen is het ontsluiten van machine-data waarmee de machines precies kunnen aangeven welke materialen er wanneer nodig zijn. Daarnaast kunnen de machines zonder tussenkomst van mensen met elkaar communiceren.

Dankzij de AIV’s (Autonomous Intelligent Vehicles) – een voertuig dat zelf kan rijden – kunnen gerede producten intern worden vervoerd. In de nabije toekomst kan het materiaal zelfs worden geleverd aan de machines. Dat is een klein voorbeeld van Smart Industry, waar Betech momenteel mee bezig is. Dankzij al deze innovaties is Betech onderdeel van het HTSM-cluster (HighTech en Systemen & Materialen).

Financiële steun SNN & EFRO

Voor de softwareontwikkelingen die benodigd zijn voor het in praktijk brengen van Smart Industry heeft Betech financiële steun ontvangen van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, middels de subsidie VIA Softwareontwikkeling (Versneller Innovatieve Ambities). De ondersteuning heeft ervoor gezorgd dat Betech in verhoogd tempo kan investeren in de ontwikkeling van software en het delen van informatie met legio productiebedrijven, lager onderwijs, beroepsonderwijs, midden- en hoger onderwijs en bestuurders vanuit Noord-Nederland.

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een Smart Factory inrichting die in de basis universeel kan worden toegepast in hoog geautomatiseerde productieomgevingen en zal resulteren in een substantiële efficiency verbetering van de productieprocessen en dus energie besparing. Tevens zal de ontwikkeling bij moeten dragen aan het verminderen van afval door efficiënt benutten van grondstoffen, verminderen van faalkosten.